Gdzie i kiedy?

Żywiec, ulica Wesoła 1
(pawilon w podwórzu kamienicy "Pod Góralem" - wejście od ulicy Wesołej
przez bramę pomiędzy kamienicą a pawilonem)

niedziela, godzina 10:00 - nabożeństwo

Poznajmy się...

Jesteśmy protestancką, ewangeliczną społecznością chrześcijańską. Wierzymy w Boga Ojca, który posłał swojego Syna - Jezusa Chrystusa, aby każdy kto w niego wierzy mógł otrzymać przebaczenie grzechów i życie wieczne (Ewangelia Św. Jana 3:16).

Jesteśmy kościołem charyzmatycznym (zielonoświątkowym), co oznacza, że wierzymy w to, iż Bóg również dzisiaj działa wśród wierzących przez Ducha Świętego udzielając takich samych darów i dokonując takich samych cudów jakie opisane są na kartach Nowego Testamentu (np. Dzieje Ap. 2:4).

Wierzymy, że Pismo Święte (Biblia) składające się ze Starego i Nowego Testamentu jest natchnionym i nieomylnym Słowem Bożym, dlatego traktujemy je jako jedyny autorytet w sprawach wiary i usilnie staramy się kierować jego wskazaniami w życiu codziennym (2 List do Tymoteusza 3:16). Zasadniczym przesłaniem Pisma Świętego, które głosimy, jest Ewangelia czyli Dobra Nowina mówiąca o tym, że choć każdy z nas jest grzesznikiem, to każdy, kto prawdziwie uwierzy, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym i umarł na krzyżu za nasze grzechy, uzyskuje zbawienie (List do Rzymian 5:8-9, 10:9). Zgodnie z Pismem Świętym zbawienie to jest darem łaski Bożej, a nie nagrodą za dobre uczynki (List do Efezjan 2:8-9) - te z kolei powinny być świadectwem prawdziwej przemiany życia i odwrócenia się od grzechu (1 List Św. Jana 3:18-19).

Jesteśmy częścią Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce, a jako społeczność ludzi wierzących jesteśmy częścią Kościoła Powszechnego, którego głową jest Jezus Chrystus.

Kościół Zielonoświątkowy jest zarejestrowanym związkiem wyznaniowym, a jego relacje z państwem polskim reguluje ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 41 poz. 254). Więcej informacji o Kościele Zielonoświątkowym w Polsce można znaleźć na stronie www.kz.pl

W czasie nabożeństw uwielbiamy Boga poprzez śpiew i muzykę, modlimy się o wszelkie potrzeby wierzących oraz słuchamy nauczań opartych na Piśmie Świętym.

Nasze nabożeństwa są otwarte dla wszystkich - tych którzy szukają Boga, chcą oddać mu chwałę i modlić się do Niego, ale również i dla tych, którzy po prostu są ciekawi tego w co wierzymy i jak praktykujemy naszą wiarę. Jeśli masz jakieś pytania dotyczące tych spraw to chętnie porozmawiamy z tobą po nabożeństwie.

Aktualności

Kontakt

e-mail: kzwdrodze"małpka"gmail.com
Zamiast "małpka" wstaw @ i adres gotowy!

tel.+48 604 776 036 oraz 503 805 327 lub 500 260 361

Darowizny i konto bankowe

Numer konta bankowego:

10 1240 4881 1111 0010 7308 4829
Bank PEKAO SA

W tytule przelewu zalecamy podać:

"Darowizna na cele kultu religijnego"